sitaron se aage jahan aur bhi hain

By

sitaron se aage jahan aur bhi hain
pare se pare se paran aur bhi hain
abhi to tujhe ek phenti lagi hai
abhi to tere imtihan aur bhi hain
wo ek nar hi to jalati nahin hai
mohalle mein chingariyan aur bhi hain
wo khidki nahin kholte to na kholen
nazar mein mere bariyan aur bhi hain
ye shia ye sunni hai hanafi wahabi
alawa azin firqiyan aur bhi hain
smuggling ki sugar stocking ka cancer
waderon ko bimariyan aur bhi hain
yahan sirf thane hi bikte nahin hain
yahan par kai aise than aur bhi hain
wo kahte hain insaf sasta milega
to sabit hua peshiyan aur bhi hain
hua tel ka hi nahin mol dugna
bahut qimatan aisiyan aur bhi hain
'abira' tujhe wo bhi sahni padengi
muqaddar mein jo sakhtiyan aur bhi hain