Dhote Dhote salib duniya mein

dhote dhote salib duniya mein
ho gae hum ajib duniya mein
maut ki rah napne ke liye
umr ki hai jarib duniya mein
pattharon par hamesha likkhe gae
aainon ke nasib duniya mein
meri basti mein jhank kar dekho
ji rahe hain gharib duniya mein
khud se niklen to jaen hum 'bebak'
dusron ke qarib duniya mein