dard o darman

By

yahi darman hai meri iqtisadi tira-bakhti ka
mere andar koi phute kiran khud-ehtisabi ki
meri mansuba-bandi mein chhupi hai qarz ki dimak
miri tamir mein muzmar hai ek surat kharabi ki