taza KHabar

By

jaenge qafile bhi bahar-taur usi taraf
aur un ke sath sath lutere bhi jaenge
'anwar' khuda kare ki ye sachchi na ho khabar
ikkiswin sadi mein wadere bhi jaenge

super-man

By

main ne kaha ki aap ne rok liya hai kyun hamein
us ne kaha tum aisi baat apni zaban pe lae kyun
tum to ho sirf aadmi hum hain police ke aadmi
baithe hain rahguzar pe hum koi guzar ke jae kyun