qarib aao

By

qarib aao
aur apni sansen mere badan ke taraazuon ko udhaar de do
mere badan ke udas goshe
taraazuon ke qadim maskan
ye sochte hain ki kab parindon ki phadphadahat sukut ke kan mein bajegi
bahisht-e-mauud
apne sebon ki qashen
mere banjar qadim honton pe kab dharegi
tulu-e-hasti ka daera kab mere badan par muhit hoga
main sard-khanon se aa raha hun
qarib aao
aur apni sansen mere badan ke taraazuon ko udhaar de do