mohni billi

By

ek billi mohni tha us ka nam
us ne mere ghar kiya aa kar qayam
ek se do ho gai ulfat-guzin
kam bahut jaane lagi uth kar kahin
boriye par mere us ki khwab-gah
dil se mere khas us ko ek rah
main na hun to rah dekhe kuchh na khae
jaan pawe sun meri aawaz pae
billiyan hoti hain achchhi har kahin
ye tamasha sa hai billi to nahin