dil hamari taraf se saf karo

By

dil hamari taraf se saf karo
jo hua so hua muaf karo
mujh se kahti hai us ki shan-e-karam
tum gunahon ka e'tiraf karo
husn un ko ye rae deta hai
kaam ummid ke khilaf karo
hazrat-e-dil yahi hai dair o haram
khana-e-yar ka tawaf karo
tur-e-sina ki samt jaen kalim
'nuh' tum sair-e-koh-e-qaf karo