sayon ke sae mein

By

muntazir
mutashawwash o muntashir
kitne makanon ki qataren
us
khandar ki or
jo shayad kabhi mabad-kada hain
un ka
jin ke gum hone se hain
gum-sum
sabhi galiyan aur
guzargahon pe mandlata hua
aasebi saya
mod par
rukti sisakti
ajnabi sayon se
sahmi
koi parchhain palatti
bhagte qadmon ki aahat
dub jati
aabju ke
thik
bichon-bich

bayazen kho gai hain

By

bayazen
jin mein
an-dekhe parindon ke
pate likkhe
bayazen!
jin mein
hum ne phulon ki
sargoshiyan likkhin
pahadon ke rumuz aur
aabshaaron ki zaban likkhi
bayazen!
jin ke sine mein
samundar aur suraj ki adawat ke the afsane
parinde aur pedon ke
raqam the
bahami rishte
hamare irtiqa ki uljhanen
jin se munawwar thin
bayazen kho gai hain
ab lughat hum se pareshan hai