namkin harf hai mera ye fasih

By

namkin harf hai mera ye fasih
kullo shain minal-malih malih
wa qina rabbana azabannar
shama ki hai hamesha ye tasbih
laminal-maa kullo shain hai
sharb-e-mai se hua hai mujh ko sahih
mislahu laisa wahidun gharra
mah-e-kanan bhi tha agarche fasih
ji mein aawe so kah tu 'taban' ko
laisa min fika shtamna be-qabih

nahin koD dost apna yar apna mehrban apna

By

nahin kod dost apna yar apna mehrban apna
sunaun kis ko gham apna alam apna fughan apna
na taqat hai ishaare ki na kahne ki na sunne ki
kahun kya main sunun kya main bataun kya bayan apna
nipat rakhta hai ji mera khafa hun nak mein dam hai
na ghar bhata hai ne sahra kahan kije makan apna
hua hun gum main lashkar mein pari-ruyan ke hai zalim
kahan dhundun kise puchhun nahin pata nishan apna
bahut chaha ki aawe yar ya us dil ko sabr aawe
na yar aaya na sabr aaya diya main ji nadan apna
qafas mein band hain ye andaliban sakht bebas hain
na gulshan dekh sakti hain na ab wo aashiyan apna
mujhe aata hai rona aisi tanhai pe ai 'taban'
na yar apna na dil apna na tan apna na jaan apna