Boond Boond Se Sagar Banta Haj

Boond boond se sagar banta haj,
moti moti se mala,
boond boond se sagar banta haj,
moti moti se mala,
regular sandas jaya karo,
varna mooh me pad jayega chhala.