dil guman tha gumaniyan the hum

dil guman tha gumaniyan the hum
han miyan dastaniyan the hum
hum sune aur sunae jate the
raat bhar ki kahaniyan the hum
jaane hum kis ki bud ka the subut
jaane kis ki nishaniyan the hum
chhodte kyun na hum zamin apni
aakhirash aasmaniyan the hum
zarra bhar bhi na thi numud apni
aur phir bhi jahaniyan the hum
hum na the ek aan ke bhi magar
jawedan jawidaniyan the hum
rose ek ran tha tir-o-tarkash bin
the kamin aur kamaniyan the hum
arghawani tha wo piyala-e-naf
hum jo the urghawaniyan the hum
nar-e-pistan thi wo qattala
aur hawas-darmiyaniyan the hum
na-gahan thi ek aan aan ki thi
hum jo the nagahaniyan the hum