jins-e-giran ko tujhse jo log chahte hain

jins-e-giran ko tujh se jo log chahte hain
we rog apne ji ko nahaq basahate hain
us mai-kade mein hum bhi muddat se hain wa-lekin
khamyaza khinchte hain har dam jamahate hain
namus dosti se gardan bandhi hai apni
jite hain jab talak hum tab tak nibahte hain
sahal is qadar nahin hai mushkil-pasandi meri
jo tujh ko dekhte hain mujh ko sarahte hain
we din gae ki raaten nalon se katte the
be-dol 'mir'-sahib ab kuchh karahte hain