KHizan mein oDh ke qaul-o-qarar ka mausam

khizan mein odh ke qaul-o-qarar ka mausam
bahaar dhund rahi hai bahaar ka mausam
wo mere sath nahin hain to dil ke sahra par
samay bikher raha hai bahaar ka mausam
fareb khud ko na dega to aur kya dega
na ras aae jise e'tibar ka mausam
tumhaare qurb ki maddham si ek hararat se
hai dher rakh tale intizar ka mausam