na kah haq mein buzurgon ki kaDi baat

na kah haq mein buzurgon ki kadi baat
kahenge log chhota munh badi baat
kahe ek baat phule sau shagufe
shariron ne banai phuljhadi baat
matanat hai bahut kam bolti mein
khamoshi dopahar ho do-ghadi baat
mujhe bhata hai halkana tumhaara
dahan-gul ki kali hai gul-jhadi baat
bandhe mazmun par kholo na munh 'bahr'
maza deti nahin kanon padi baat