pas rahna bhi aur pare rahna

pas rahna bhi aur pare rahna
hae un ka dare dare rahna
zindagi nam khud hai halchal ka
hath par hath kyun dhare rahna
jo ghazal ko samet leti hai
us ada par mare mare rahna
ye bhi zinda-dili ka masraf tha
sath shahon ke maskhare rahna
baat qad-awari ki chalti hai
ai 'jamil' aap kuchh pare rahna