tu dekh use sab ja aankhon ke uTha parde

tu dekh use sab ja aankhon ke utha parde
manind suwaida ke dil bich use ghar de
aalam ke muraqqe mein taswir usi ki hai
sab husn yahan yaro us husn ke hain garde
sayyaad ka sharminda hun be-par-o-baali se
ud kar abhi ja pahunchun jo mujh ko khuda par de
saqi tujhe kam-zarfi maston se nahin lazim
tarsa na mujhe kafir saghar ke tain bhar de
bazm-e-dil-e-mushtaqan jun sham-e-ghariban hai
yak jalwa mein tu raushan aa sham-e-sifat kar de
hum arz kiya us ki khidmat mein ki ai sahab
itne tere bandon mein ek hum bhi hain nau-warde
daulat se teri sab kuchh hum pas muhayya hai
lab khushk o jigar biryan chashm-e-tar o dil sar de
'hatim' wo laga kahne ghusse se ki chal jhuthe
banda main use jaanun jo pahle qadam sar de
hushyar karun 'hatim' maston ko nigahon mein
qatra mai-e-wahdat se jo saqi-e-kausar de