tur-e-dil KHarab bana par bigaD gaya

tur-e-dil kharab bana par bigad gaya
go shisha-e-sharab bana par bigad gaya
lipta jo us se khwab mein main aankh khul gai
kaam ai qusur-e-khwab bana par bigad gaya
har-chand misl-e-khana-e-duniya-e-be-sabaat
main khanuman-kharab bana par bigad gaya
mumkin hui na tere pasine se hamsari
kis kis tarah gulab bana par bigad gaya
pursish ke sath afw bhi ai 'mehr' tha sharik
daftar dam-e-hisab bana par bigad gaya