PREM mhanje jevha aapan eka narala madhe 2 strow ghalun pani pito

Prem
mhanje jevha aapan eka narala madhe 2 strow ghalun pani pito.

ani maitri
mhanje?

ek naral, ek strow ani ek shivi-
"haware sagal nako piu...!!