Qasam De Ke Apni Tujhe Rok Ley Ga

Qasam De Ke Apni Tujhe Rok Ley Ga


Teri Laghzishon Pe Tujhe Tok De Ga


Tu Murr Murr Ke Piche Kise Dekhta Hai


Tera Kaun Hai Jo Tujhe Rok Le Ga!Translation:


Laghzishon = Deviating
This is a great ghalib shayari translation. Please share if you liked this!!!