fasana-dar-fasana phir rahi hai zindagi jab se

fasana-dar-fasana phir rahi hai zindagi jab se
kisi ne likh diya hai taq-e-nisyan par pata apna
Please share if you liked this!!!