mujhe ye fikr sab ki pyas apni pyas hai saqi

mujhe ye fikr sab ki pyas apni pyas hai saqi
tujhe ye zid ki khali hai mera paimana barson se