ek jumbish mein kaT bhi sakte hain

ek jumbish mein kat bhi sakte hain
dhaar par rakkhe sab ke chehre hain
ret ka hum libas pahne hain
aur hawa ke safar pe nikle hain
main ne apni zaban to rakh di hai
dekhun patthar ye nam bhi hote hain
aise logon se milna-julna hai
sanp jo aastin mein pale hain
koi pursan nahin ghamon ka 'zafar'
dekhne mein hazar rishte hain