lauh-e-mahfuz

mohalle ka jo rakhwala tha
us ne aadatan lathi baja kar
balghami aawaz se nara lagaya
jagte rahna
mere akhbar wale ne idhar
mamul se hat kar
mujhe aawaz de kar roz ka akhbar dala
yahi kuchh dudh wale ne kiya
aur pheri wale ne main sau kar subh jab utha to un masum logon ne
ishaaron aur kinayon se mujhe chaha batana aur samjhana jo shayad ek zamane ko pata tha ma-siwa mere
ki mere nam ki takhti se
mera nam ghaeb hai
ba-zahir faisla saib hai
in taza khudaon ka hamare na-khudaon ka
magar ye bhi unhen malum to hoga
jo khaliq hai zamin-o-asman ka
wo jo malik hai
raqam taqdir karta hai
wahi tahrir karta hai
nahin mumkin mitana
meri jaisi aajiz-o-majbur hasti ke liye jo kuchh bhi wo tahrir karta hai
jo wo taqdir karta hai
yaqin mera
mera iman hai us par
ki meri lauh par sab kuchh
usi tarah se kanda hai
mere khaliq ne mere nam ko
kal ki tarah se
aaj bhi mahfuz rakkha hai
wo mere nam ko
kal bhi yunhi mahfuz rakkhega