saKHawat

sakhawat hai neki ka ek bahta dariya
ki bachcho bukhalat hai khud jalta sahra
sakhawat mein 'hatim' ka sani nahin hai
sakhawat amar hai ye fani nahin hai
sakhawat amiron pe hai farz bachcho
gharibon ka ye haq hai tum aaj sun lo
sakhawat hai iman ka ek hissa
hai barkat ka zariya sakhawat ka saya
sakhi ka hai kya martaba tum ye jaano
hai jannat mein us ki jagah tum ye mano
miyan hogi har waqt rab ki inayat
kifayat ke ham-rah kar lo sakhawat
ai 'hafiz' sakhawat har ek lamha karna
sakhi ban ke jina sakhi ban ke marna