shattul-arab

ye surkh dhaare qadim waqton ki dastanon ke surkh-rawi
kanar-e-ab-e-falak hain dastar banne wale nakhil-zade
nawah-e-basra mein phailti bad-guman subhen
faza mein be-nam siskiyon ki shikasta-lahren
jinhen munafiq sifaraton ke hisar ne qatl kar diya tha
yahin kahin hain
ye shahr-e-basara jahan pe faras ki apsaraen
qadim unton ki jang mein kaam aa gai thin
khilafaton aur hijraton ke asil shahid
ye surkh dhaare
ajab nahin khamushi ki tasbih karti raaten
kisi zamane mein chikh utthin
ki kaise abbasiyon ke ahd-e-muwafaqat mein
siyah-sanji ubal pade the
ghulam-gardish ki dastanon mein rakhna padna kahan likha tha
ye surkh dhaare moarrikhon ki tarash-karda
qabih girhen kabhi to kholenge sach ki khatir
ai ahal-e-basra ye eatizalon ki dastanen kahan likhi thin
to wasil-ibn-e-ata ki baaten jo razm-gah-e-kalam-andar
chuni gai thin samaaton ne kabhi suni hain
to ahal-e-basra hasan jo basri the jaante ho
muhasba ki nawed le kar tumhaari khatir tumhaari mitti pe aa gae the
tumhein khabar hai jab ahal-e-basra namaz padhna hi bhul baithe
hasan jo basri the yan ki shorish se dur jangal mein
tar-e-anfas ke tajalli se bahra-war the magar jo is roz
qahr tuta janaza-gah mein the ahal-e-basra
koi nahin tha khuda ke ghar mein
to ahal-e-basra ye surkh dhaare khamosh the kya
qadim waqton ke surkh-rawi
bata ai shattul-arab ke pani
yahan pe turkon ne kya kiya tha yahan walandezi kaise aae
tumhaare pani ke khar-o-khas ki mithas thi ya
khumar hairat ki god mein mahw-e-istirahat qadim waqton ki dastanen
tamam aalam ke surkh dariya khamosh kyun hain
moarrikhon ki qabih girhen kabhi khulengi
hum apni apni sadaqaton mein hi rahne wale
barahna lamhon ke warison mein se rah gae hain