yaKH-zada ungliyan

yakh-zada ungliyan
tah-ba-tah barf ki chadaron se ubharti hui
barf is sal itni padi hai
ki raste ke sab pech-o-kham chhup gae hain
aur ladkiyan
dur pur-nur lambe darichon se jab barf mein yakh-zada ungliyan
dekhti hain to ye puchhti hain
ki is barf se phul kaise khila
konplen kaise phutin
zamin banjh thi kis tarah yak-ba-yak hamila ho gai