{poem} badi badi jo baate karte hain

{poem}
badi badi jo baate karte hain,
bekaar woh apni raate karte hain.
waqt jo apna zaya karte hain,
aise to wo khud ko sataaya karte hain.
ahsaan jo apne kisi par jataaya karte hain,
aise to wo apne saare ahsaan gawaya karte hain.
perh bankar jo logo par chaaya karte hain,
zindagi ka wo hi sahi matlab samajh paya karte hain.
apne raaste me jo parhe rorho ko hata aya karte hain,
zindagi me wo hi kaamyaabi paaya karte hain.