aazadi

By

puchhta hai to ki kab aur kis tarah aati hun main
god mein nakaamiyon ke parwarish pati hun main

sirf wo makhsus sine hain meri aaram-gah
aarzu ki tarah rah jati hai jin mein ghut ke aah [...]