taj-mahal

By

sang-e-marmar ki khunuk banhon mein
husn-e-khwabida ke aage meri aankhen shal hain

gung sadiyon ke tanazur mein koi bolta hai
waqt jazbe ke taraazu pe zar-o-sim-o-jawahir ki tadap taulta hai! [...]