dil mein jab tak na be-kali hogi

dil mein jab tak na be-kali hogi
kitni be-jaan zindagi hogi
baat jo mujh mein shor karti hai
mujh se kahne ko rah gai hogi
aaj chehre pe hai sukun mere
jit khud par meri hui hogi
zindagi par laga na har ilzam
kuchh khata teri bhi rahi hogi
dil mein kuchh karne ki tamanna rakh
zindagi warna maut si hogi
biti baaton pe tu na ro ai 'bashar'
kal ki sochega to khushi hogi