Maine unko dekha angle badal badal kar maine unko dekha angle badal badal kar us ne mujhe maara sandal

Maine unko dekha angle badal
badal kar
maine unko dekha angle badal
badal kar
us ne mujhe maara sandal badal
badal kar!!!