Mila Wo Dost Mujhe Shabnam Ki Tarah

Mila wo dost mujhe shabnam ki tarah
Jiski nami se hum phisalte gaye aur
Jiski tareeki mein hum jeete gaye
Aur jab jaana ke wo tareeki mein hai
To jal kar use roshni di samma ki tarah.