Piyar ko khalne ki chis samajh kar bagana mat karo piyar koi khalne ki chis nahi

Piyar ko khalne ki chis samajh kar bagana mat karo

piyar koi khalne ki chis nahi ha, piyar ko piyar karna sikho