zaitun ki TuTi shaKH

in meri jawan
ungliyon se raste jate hain
mere budhe lambe sal
main tanhai ki
thandi sil par baitha hun
aur rota hun
main azal abad ka andha musafir
chalta hun
main apne qadmon se niklun
mujhe rasta do
sab chehre mere apne hain
go kale hain
sayon ke taaqub mein
mere panw mein chhaale hain
is hashr-ba-daman duniya mein
mujhe shakti do