mizaj-e-mustaqil dena shuur-e-moatabar dena

By

mizaj-e-mustaqil dena shuur-e-moatabar dena
jhuka pae na jis ko waqt ka tufan wo sar dena
mujhe umr-e-khizar dena ki umr-e-mukhtasar dena
mere afkar lekin zinda-e-jawed kar dena
jo utthe samt-e-mazi wo nazar mera nahin hasil
pas-e-diwar-e-mustaqbil jo dekhe wo nazar dena
mujahid jang ke maidan ko jae jis tarah ghar se
ye manzar zehn mein rakh kar mujhe izn-e-safar dena
agar is razm-gah-e-dahr mein jina hi hai mujh ko
to phir in yurishon mein zinda rahne ka hunar dena
siwa ho jae jis se azmat-e-dida-wari 'gauhar'
nazar dena to yarab phir mujhe aisi nazar dena