bar-sar-e-rozgar the hum to

bar-sar-e-rozgar the hum to
'jaun' yaron ke yar the hum to
chal diye dost to ye dhyan aaya
sirf ek rahguzar the hum to
ab ghulamon ke bhi ghulam hue
sahab-e-eqtidar the hum to
khul ke roe hain to yaqin aaya
waqai jaan-dar the hum to
jab gire tut kar to ye dekha
chaar su be-shumar the hum to
hamein thukra diya gaya hai 'zaki'
rukh-e-parwardigar the hum to