Na

Na ?sachhai? badi hai,
na ?khuddari? badi hai,
na ?bhalai? badi hai,
na ?imandari? badi hai.
bada woh hai jiske ghar ke bahar mercedes benz khadi hai.