baDa munsif hai america use allah KHush rakkhe

bada munsif hai america use allah khush rakkhe
ba-zom-e-khwesh wo sab ko barabar pyar deta hai
kisi ko hamla karne ke liye deta hai missile
kisi ko in se bachne ke liye radar deta hai
This is a great shayari allah ma iqbal. Please share if you liked this!!!