phir se badal ke miTTi ki surat karo mujhe

phir se badal ke mitti ki surat karo mujhe
izzat ke sath duniya se rukhsat karo mujhe
main ne to tum se ki hi nahin koi aarzu
pani ne kab kaha tha ki sharbat karo mujhe
kuchh bhi ho mujh ko ek nai shakl chahiye
diwar par bichhao mujhe chhat karo mujhe
jannat pukarti hai ki main hun tere liye
duniya ba-zid hai mujh se ki jannat karo mujhe