inglistan ki aazadi aur hindostan ki ghulami

kahte hain aazad ho jata hai jab leta hai sans
yan ghulam aa kar karamat hai hi inglistan ki

us ki sarhad mein ghulamon ne jo hai rakha qadam
aur kankar panw se ek ek ke bedi gir padi

qalb-e-mahiyyat mein inglistan hai gar kimiyai
kam nahin kuchh qalb-e-mahiyyat mein hindostan bhi

aan kar aazadiyan aazad rah sakta nahin
wo rahe ho kar ghulam is ki hawa jin ko lagi