yar log

yaum-e-mizaji yaron ki
sab meri dekhi-bhaali

raat ki tariki mein
un ki angara si aankhen

puri
din ko andhi aur adhuri

khali
din ke ye darwesh magar raaton ke wali

apne mohsin ko jab
din ke aaine mein dekhen

fart-e-adab se simten sikuden jhuk jaen
aur kuchle masale raunde lahje mein puchhen

kaisa hai mizaj-e-ali
raat ko lekin

pyar ka rasta kat ke niklen
jaise billi kali

in ki hai bas ek nishani
gali