raqs

By

sukut khulne laga hai
tanhai chahchahati hai baam-o-dar par

main apne aabai ghar ki pichhli shikasta sidhi pe sar jhukae
guzishta sadiyon ko gin rahi hun [...]